1) Mini Ellipse electro

Allround.
Color comination: white, yellow, blue gray.
Price: 418.-€

 

 

 

 

 


2) Eldorado electro

Strong construction (F3F)
Color comination: white, orange, black.
Pice: 1379.-€

Top